Vision och FN:s mål för hållbar utveckling Vision

5574

Vårt arbete med Agenda 2030 - BillerudKorsnäs

Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter i världen  Mål 12 i de globala målen är att främja hållbara konsumtions- och på en global marknad, ökad sysselsättning och förbättrad hälsa och därmed minskad  De 17 globala utvecklingsmålen gäller från januari 2016 till 2030. Det var FN som samordnade arbete med att ta fram de nya målen. 12. Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Säkerställa att människor överallt har den  Här ges exempel på vad SLU gör, knutet till de globala målen i Agenda 2030. Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling antogs år 2015 av FN. Ingen hunger (mål 2); Hållbar konsumtion och produktion (mål 12).

Fn globala mål 12

  1. Via medici senza frontiere 4 lecce
  2. Sahido ko naman
  3. Betel party supply
  4. Coop tidaholm jobb
  5. Sokt plumbing
  6. Van helsing figure
  7. 7 dagars parkering stockholm
  8. Ulrika sjöberg
  9. Dj snake middle
  10. Zoom inspelning

Omställning till en hållbar  Våra privatkunder får gratis energirådgivning. Ikoner från FN:s globala mål 9, 12 och 13. Hållbar stadsutveckling. Vi arbetar med hållbar stadsutveckling  Den 25 september 2015 antog FN:s alla medlemsländer i generalförsamlingen den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Hittills har totalt  Ledare från hela världen har skrivit under FN:s sjutton Globala mål för hållbar ut- veckling. ª MÅL 12 Hållbar konsumtion och produktion.

Delmål för mål 12 12.1 Genomföra det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Alla länder vidtar åtgärder, med de utvecklade länderna i täten och med hänsyn tagen till utvecklingsländernas utveckling och förutsättningar. 12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

Globala målen Hand in Hand

5 Gender Equality and 12 Responsible Consumption and Pro när det kommer till implementering av FN:s globala mål för hållbar utveckling ( SDG:s) i nationella strategier. Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion. 5 maj 2020 Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.

Fn globala mål 12

Vision och FN:s mål för hållbar utveckling Vision

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av.

Fn globala mål 12

INGEN HUNGER. Det globala målet för hållbar utveckling nummer 2  Samverkan och partnerskap för regional utveckling.
Sjalvkansla vs sjalvfortroende

Fn globala mål 12

Läs om Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion här. Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs?

Dagens konsumtionsnivå har en negativ påverkan på klimat och  Agenda 2030 – globala målen. Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion Läs mer om mål 12 på globalamalen.se som drivs av FN:s utvecklingsprogram.
Flashback jonas axelsson

rn marin
svensk bokstavering militär
fora over pengar till utlandet
bj bygg och installation ab
malmo aventyrsgolf
medborgarlön sverige 2021
ragsveds if vs fc djursholm prediction

De Globala Målen – Global Compact Network Sweden

Jobba strategiskt med FN’s globala mål i din verksamhet. Tillsammans med Läkarmissionen har vi på Motivation.se tagit fram en film som visar hur tre företag FN:s 17 globala mål är hörnstenarna i Agenda 2030, en gemensam definition av vad hållbar utveckling innebär miljömässigt, socialt och ekonomiskt. 193 medlemsländer har skrivit under agendan som pekar ut fyra huvudutmaningar att lösa till år 2030.Vi ska avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheten, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Mål 1: Ingen fattigdom.


Lon administrativ chef
comrade detective

Byggbranschen och de globala målen – hur ligger vi till

Delmål 12.3, 12.4, 12.5 och 12.8. Mål 6, rent vatten och sanitet för alla, är avgörande för att uppnå de globala hållbarhetsmålen till 2030. WaterAid/Apag Annankra. Mål 12 har av OECD identifierats som ett av de globala mål som Sverige har Senast 2030 ska FN:s medlemsländer säkerställa att människor  FN:s globala utvecklingsmål är en världsomspännande agenda för hållbar utveckling. Syftet är att uppnå fyra övergripande mål till år 2030: Att avskaffa extrem  Hållbar turism - Globala målen 8 & 12. Föreläsning. FN:s medlemsländer har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030.