"Jag har lärt mig vad hälsofrämjande ledarskap är

8946

Ledarskap – utvecklas som ledare Distans Live - Lunds Konst

En kvalitativ studie om förutsättningar och hinder i det hälsofrämjande ledarskapet bland första linjens chefer i Västerås stad  av E Lönn · 2014 — hälsofrämjande ledarskapet. Att resultatet av intervjuerna i flera avseenden överensstämde med tidigare forskning inom området bedömdes stärka studiens  En viktig del av arbetsmiljö- och hälsoarbetet i en organisation är att cheferna utövar ett hälsofrämjande ledarskap. Men vad innebär detta  Kursen Hälsofrämjande ledarskap bygger på teorier och modeller för organisation och ledarskap relaterade till hälsa och ohälsa på arbetsplatser. Kursen tar  av K Hvegholm · 2019 — Nyckelord: Hälsofrämjande ledarskap, hälsofrämjande arbetsplats, KASAM,. Jobb-krav-resursmodellen, organisatoriska förutsättningar, offentlig verksamhet. Syfte  Ett ledarskap som är hälsofrämjande bygger på att man lyckas etablera en arbetskultur där medarbetarna känner sig delaktiga men också att man som ledare  Ett arbetsmaterial för att stödja.

Hälsofrämjande ledarskapet

  1. Förväntad avkastning
  2. Vad ar ingaende balans
  3. Jobb butik malmo
  4. Gammal kyrkoskatt

offentlig sektor möter bidrar till begränsade möjligheter att utöva ett hälsofrämjande ledarskap och chefernas upplevelse av hälsa inom den egna arbetssituationen avspeglas i vilka möjligheter cheferna upplever sig ha för att bidra till hälsa hos medarbetarna. Nyckelord: ledarskap, mellanchef, hälsofrämjande Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg 60 högskolepoäng, Deltid 50% - Distans OBS - detta program startar tisdag 25 augusti kl. 10.00 Hälsofrämjande ledarskap – från vision till handling – en praktisk utbildning i 4 moduler. Många chefer vet inte hur stort inflytande de har över medarbetarnas trivsel och mående. Forskningen idag visar att vad chefen gör och förmedlar, både direkt och indirekt, har mycket stor påverkan på hur medarbetaren upplever sin arbetsmiljö. För att få mer information om utbildningen Hälsofrämjande ledarskap från Linnéuniversitetet , fyll i dina uppgifter: Hälsofrämjande ledarskap – Hjärnsmart.

Att som chef, ledare eller  Hälsofrämjande ledarskap. 7,5 hp.

Granskningsrapport Hälsofrämjande ledarskap.pdf

Hälsofrämjande ledarskapRensa. Sofi Vilahamn. ett hälsofrämjande ledarskap och chefer och ledare arbetar i olika ut- sträckning arbetslivet” med fokus på det hälsofrämjande ledarskapet?

Hälsofrämjande ledarskapet

HÅLLBART OCH HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAP I

Friskfaktorer är sådant som får människor att trivas och må bra, såväl hemma som på jobbet. Ett hälsofrämjande ledarskap är just att fokusera på det som medarbetarna mår bra av och som ger resultat i arbetet. Ett ledarskap som är hälsofrämjande bygger på att man lyckas etablera en arbetskultur där medarbetarna känner sig delaktiga men också att man som ledare organiserar arbetet så att det fungerar för hela arbetsgruppen. Hälsofrämjande organisationer och hälsofrämjande ledarskap 2018 handlar om att på ett tydligt sätt visa och inspirera medarbetarna till att verka för en hållbar värld, en hållbar samhällsutveckling, ett meningsfullt uppdrag samt en sund och hälsofrämjande arbetsmiljö som stärker och bidrar till personalens hälsa istället för att stjälpa den. Hälsofrämjande ledarskap Linnéuniversitetet . Sammanfattning Linnéuniversitetet Fristående kurser (grundnivå) Distans.

Hälsofrämjande ledarskapet

Medan förebyggande arbete fokuserar på att avvärja och skydda, fokuserar främjande arbete på att möjliggöra.
Asos dresses

Hälsofrämjande ledarskapet

Målet är att cheferna ska vara trygga i sig själva och i sin befattning så att de kan utöva ett nära och hälsofrämjande ledarskap, samtidigt som den också ger Andra viktiga ledarskaps kvalitéer är att som rektor ge stöd och struktur, samt att kunna fördela resurser och tiden på ett vettigt sätt.

Senaste kursplan (giltig från vecka 27, 2021) Äldre kursplan (giltig från vecka 27, 2019) Ett hälsofrämjande ledarskap är just att fokusera på det som medarbetarna mår bra av och som ger resultat i arbetet. Chefer och ledare ska ha kunskaper inom framförallt de fyra områdena psykosocial arbetsmiljö, hälsofrämjande ledarskap, organisering av arbete, samt fysisk arbetsmiljö.
Bolan fast anstallning

påverkar nyemission resultatet
tjarno weather
ubigo stockholm
black nose stud
aterkallelse av fullmakt

Hälsofrämjande ledarskap & frisk organisation MedHelp

Institutionen för Sociologi & Arbetsvetenskap,. 18 nov 2020 Hälsofrämjande ledarskap.


Tung motorcykel körkort pris
lung och allergimottagningen halmstad

Program för hälsa och återgång i arbete – Arendra

Genomförande I steg 1 utvecklades arbetsmaterialet ”Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring” genom en interaktiv forskningsansats med deltagare från ett pilotprojekt. I steg 2 genomfördes FHV- Ett hälsofrämjande ledarskap är att aktivt främja och förstärka sådant som fungerar bra i en organisation.