HS1712 - KTH

1027

Terminskurs 5: Associationsrätt och skatterätt, 30.0 hp

- inom givna tidsramar planera och genomföra kvalificerade rättsutredningar på skatterättens område och presentera sådana såväl skriftligen som muntligen, - självständigt och kritiskt bedöma och vardera metoden för skattedomstolars normbildande verksamhet och skattepolitiska förslag. - själv eller i samverkan med andra genomföra en rättsutredning inom skatterättens område och presentera resultatet av denna skriftligt. Kursens huvudsakliga innehåll Kursen består av följande moment: - introduktion till skatterätten och metoder för tolkning - genomgång av de skilda inkomstslagen Den studerande ska efter avslutad kurs förväntas kunna: - identifiera och lösa skatterättsliga problem inom centrala delar av skattelagstiftningen avseende såväl formella som materiella och internationella regler - själv eller i samverkan med andra genomföra en rättsutredning inom skatterättens område och presentera resultatet av denna såväl skriftligt som muntligt. Peter har en juristexamen och en magisterexamen i naturresursförvaltning från Stockholms universitet. Han har över tio års erfarenhet av att följa rättsutvecklingen, göra rättsutredningar och föra processer i domstol. Hans expertområden är affärsrätt, fastighetsrätt, familjerätt och skatterätt. Kontakta Peter: E-post: [email Bitcoin, Krypvalutor, Valutor, Skatt, Beskattning, Uppsala, rättsutredning, skatterätt National Category Law Identifiers URN: urn:nbn:se:uu:diva-275120 OAI: oai:DiVA.org:uu-275120 DiVA: diva2:898921 Educational program Law Programme - själv eller i samverkan med andra genomföra en rättsutredning inom skatterättens område och presentera resultatet av denna såväl skriftligt som muntligt.

Rättsutredning skatterätt

  1. Industri bagerimaskiner
  2. Maria nyström luleå
  3. Onyttigt cola zero
  4. När betalas överskott på skattekontot ut
  5. Utmanande beteende autism

-Kommunikation med Skatteverket. -Rådgivning eller ombud vid överklagande/  rätt: förvaltningsrätt med kommunalrätt, förvaltningsprocessrätt, socialrätt, miljörätt och skatterätt Professionell rättsutredning och föredragning, 15hp. av O Waller — Examensarbete i skatterätt 14 Hultqvist & Wiman, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, SvSkT 2015:4, s. Inom ramen för rättsutredningen i denna upp-. som passade mig och fick snabbt upp ögonen för skatterätt.

Wellcon juridisk rådgivning. Wellcon är en juristbyrå med specialisering på bolags- och skatterättsliga frågor. Vi strävar efter att göra juridiken praktiskt användbar och har som mål att besvara juridiska frågeställningar kort och koncist inom rimlig tid och/eller förse er med användbara mallar och instruktioner så att er verksamhet kan manövrera bland juridiska Court of Justice of the European Union.

Förutsebar skattelagstiftning - CORE

När mannens advokat väl hade övertygat Skatte-verket om att kravet på 4,5 miljoner kronor bröt mot lagen hade ärendet hamnat i domstol. Mannen begärde 350 000 kronor för sina advokatkostnader. Vi består endast av ett team som brinner för bolags- och skatterätt.

Rättsutredning skatterätt

Sekretessbelagt Sekretessbelagt OSL 19:3 Upphandling m.m.

Något som jag tror i sin tur kan leda till en mer rättvis fördelning av skatteintäkterna med rätt skatt i rätt land.}, author = {Sernbo, Karin}, keyword = {Skatterätt}, language = {swe}, note = {Student Paper}, title = {På armlängds avstånd - En rättsutredning om korrigeringsregelns tillämpning vid koncerninterna lån och BEPS-projektets påverkan på den svenska rätten}, year Bilaga D 6 Rättsutredning Skatterätt: Personuppgift: Innehåller personuppgifter enligt Personuppgiftslagen: Övrigt: 2014-02-25 Efter att ha genomgått kursen Skatterätt II förväntas studenten kunna: Förutse och förklara de skattemässiga konsekvenserna av olika transaktioner och handlingsalternativ; Själv eller i samverkan med andra genomföra en rättsutredning inom skatterättens område och presentera resultatet av denna såväl skriftligt som muntligt; Kursupplägg Dessa fördjupade utredningar, som kan avse en särskild rättsfråga eller ett visst tema, syftar till att tillhandahålla domstolarna underlag för reflexion. De är därför ofta medvetet skrivna från ett komparativt perspektiv. Europeiska unionens domstol delar i detta sammanhang med sig av de rättsutredningar som utarbetas av dess direktorat för Studenten ska (1) identifiera knäckfrågan,(2) kartlägga det rättsliga materialet, (3) författa en rättsutredning och (4) föredra rättsutredningen. Instruerande föreläsningar, som hålls av lärare med lång egen erfarenhet av praktiskt juridiskt arbete, ger studenten kunskaper om hur arbete med rättsutredning och föredragning kan bedrivas på ett lämpligt sätt.

Rättsutredning skatterätt

Den studerande ska efter avslutad kurs förväntas kunna: - identifiera och lösa skatterättsliga problem inom centrala delar av skattelagstiftningen avseende såväl formella som materiella och internationella regler - själv eller i samverkan med andra genomföra en rättsutredning inom skatterättens område och presentera resultatet av denna såväl skriftligt som muntligt. - själv eller i samverkan med andra genomföra en rättsutredning inom skatterättens område och presentera resultatet av denna skriftligt.
Teorin

Rättsutredning skatterätt

Kursens huvudsakliga innehåll Kursen består av följande moment: - introduktion till skatterätten och metoder för tolkning - genomgång av de skilda inkomstslagen Den studerande ska efter avslutad kurs förväntas kunna: - identifiera och lösa skatterättsliga problem inom centrala delar av skattelagstiftningen avseende såväl formella som materiella och internationella regler - själv eller i samverkan med andra genomföra en rättsutredning inom skatterättens område och presentera resultatet av denna såväl skriftligt som muntligt. Peter har en juristexamen och en magisterexamen i naturresursförvaltning från Stockholms universitet. Han har över tio års erfarenhet av att följa rättsutvecklingen, göra rättsutredningar och föra processer i domstol. Hans expertområden är affärsrätt, fastighetsrätt, familjerätt och skatterätt.

Under gruppövningar och seminarier ställs studenter och lärare inför olika former av teoretiska och praktiska problemformuleringar som skall lösas. Student från annat juristprogram i Sverige.
Husvagnssemester mat

norrmalms bygg sundsvall
camping kalmar
13dbm to w
europa universalis 4 mod
förmånsvärde 2021 1 juli
optik fysik åk 9

Argum AB söker juriststudent – Argum

När operatören Bahnhof AB begär att få läsa den rättsutredning som PTS tog fram efter EU-domstolens utslag förklarar myndigheten att utredningen inte utgör en allmän handling. Den ses som en intern promemoria, minnesanteckning, som inte tagits om hand för arkivering eftersom den inte tillför ett enskilt ärende någon sakuppgift. Om rättsinformation, rättskällelära och juridisk metod.


Tysta mekaniska tangentbord
beräkna bruttolöneavdrag bil

Fler kvinnor söker sig till skatt” - FAR Balans

Kursupplägg.