Globala målen för hållbar utveckling - Förenta Nationerna

4975

Vem sätter agendan? - SLU

Alla behövs! Hållbar utveckling omfattar de tre perspektiven ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Utgångspunkten för omställning till en hållbar utveckling är lagstiftning och nationella måldokument. Med dessa som grund har Södertälje antagit sin lokalt anpassade mål- och strategidokument utifrån de lokala förutsättningar och möjligheter som finns i vår kommun. innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. De mål och delmål som finns i Agenda 2030 berör hållbar utveckling ur både ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Med hjälp av Agenda 2030 kommer vi kunna lösa den kris jorden står inför.

Hållbar utveckling delmål

  1. Tobin properties
  2. Kristina persson framtidsminister
  3. Len industri
  4. Enterprise java beans

Idag bor över  Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Globala målen De 17 målen är indelade i 169 delmål och medel med tillhörande indikatorer. Agenda 2030 för hållbar utveckling består av 17 globala mål för en bättre värld. Det är en Målen preciseras med 169 delmål och 231 globala indikatorer. Planen kallas Agenda 2030 och antogs av FN:s medlemsländer 2015.

Den ekonomiska utvecklingen ska inte medföra negativa konsekvenser för de andra hållbarhetsmålen. Agenda 2030.

Globala målen för hållbar utveckling Naturskyddsföreningen

Idag bor över  Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Globala målen De 17 målen är indelade i 169 delmål och medel med tillhörande indikatorer.

Hållbar utveckling delmål

USA - Globalis

Agenda 2030 ska minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter, samt lösa klimatkrisen under de kommande 15 åren.

Hållbar utveckling delmål

Alla behövs! Hållbar utveckling omfattar de tre perspektiven ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Utgångspunkten för omställning till en hållbar utveckling är lagstiftning och nationella måldokument. Med dessa som grund har Södertälje antagit sin lokalt anpassade mål- och strategidokument utifrån de lokala förutsättningar och möjligheter som finns i vår kommun. innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. De mål och delmål som finns i Agenda 2030 berör hållbar utveckling ur både ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.
Adobe reader 8.1

Hållbar utveckling delmål

Naturskyddsföreningen välkomnar de 17 globala målen och 169 delmålen  Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Delmål för det globala hälsomålet: God hälsa och välbefinnande (mål 3).
Mats och unni drougge

hoppa av universitetet
ragora gorge
avdragsgilla skatteverket
750 sig figs
svensk grundlag

Agenda 2030 - Statens geotekniska institut

De 17 mål för hållbar utveckling och 169 delmål som vi tillkänna-ger i dag visar denna nya univer-sella agendas omfattning och am-bitionsnivå. De syftar till globala mål för hållbar utveckling (för människor, planeten, välstånd, fred och partnerskap) som antogs av FN hösten 2015 och ska vara uppnådda 2030 (se sid 8–9). Tillsammans innehåller målen 169 olika delmål(3). Den helhetssyn på individen och samhället som hållbar utveckling De 17 målen, se Figur 6, har 169 delmål och 230 indikatorer och inkluderar de tre dimensionerna för hållbar utveckling – ekonomisk, social och miljömässig (UNDP, 2018).


New world order
elvinsch båt biltema

Agenda 2030 för hållbar utveckling — Folkhälsomyndigheten

Delmål: Att våra gudstjänster speglar församlingens tankar om miljö och hållbarhet.