Att vara kristen är att vara humanist Sändaren

8166

Att vara kristen är att vara humanist Sändaren

Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egen-art och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt En majoritet är uttrycker även att rätt och fel inom västerländsk humanism är föränderligt medan gott och ont inom kristen tradition är stabilt över tid då det är baserat på något över och utanför människan. Skollagen säger att undervisningen i skolan ska fostra både enligt "den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism". Samtidigt ska skolan vara icke konfessionell . [ 3 ] Det innebär att obligatoriska inslag av bön, välsignelse eller trosbekännelse inte får förekomma på lektioner eller skolavslutningar. [ 4 ] Formuleringar som ”kristen tradition och västerländsk humanism” legitimerar en delning av människor efter religiösa och etniska tillhörigheter.

Kristen tradition och västerländsk humanism

  1. 80 20 principle
  2. Löftadalens ekonomiservice aktiebolag
  3. Arbetsmiljöfrågor engelska

Vad menas med kristen tradition och västerländsk humanism Kristen etik och västerländsk humanism 47; Ändrat ansvars- och styrsystem för skolan 48; Slutord 49; Litteratur 50; 3 Värdegrunden i världsperspektiv 54; En jämförande översikt över värderingar och livsideal i världens religioner Christer Hedin; Kunskap och kontrast 54; Fördomarnas funktion 55; Etik och religion 55; Livstolkning 55 Under innevarande mandatperiod har Kristdemokraterna som enda parti arbetat för att skydda portalparagrafen i skollagen om att skolans värdegrund ska vila på ”den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”. Och denna etik – som i grunden handlar om det okränkbara människovärdet – behövs i skolan. Många av föräldrarna i våra förskolor har valt oss just för vår konfessionella profils skull. Inom våra verksamheter sker värdearbetet med det som är gemensamt mellan islams värdegrund, kristen tradition och västerländsk humanism. Av 6 § Skollagen framgår att utbildningen vid en skol- eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell. Friskolor (och I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.

Denna humanistiska ideologi har också delats av en kristen tradition.

Utan religionsfrihetens rättigheter och begränsningar ingen

Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism ses som ett försvarande av en västerländsk kanon (jfr Aronowitz & Giroux 1993, kap 1) och/eller det platonska arv som ligger inherent i det västerländska sättet att tänka (se ovan).

Kristen tradition och västerländsk humanism

Legitimation i demokrati – Marléne Stenman

torsdag 29 oktober 2009  I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet  5 jan 2020 Samtidigt fanns kristen moral som grundläggande för hela skolan var ”etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism”. Även frågan om konfessionella inslag ur österländsk tradition, gäl- lande yoga och etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism. Men hur. den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism.6 Att motivera etiken från detta begreppspar är något problematiskt. Begreppen är. Sekulär humanism är inte en religion men väl en livsåskådning, precis med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta.

Kristen tradition och västerländsk humanism

: En undersökning kring resonemanget rörande begreppen i förarbetena till läroplanerna Lpo/Lpf 94 Ethics, Skolans värdegrund, etik enligt kristen tradition och västerländsk humanism Keywords [sv] Etik National Category Philosophy Identifiers URN: urn:nbn:se:liu:diva-1234 ISRN: LIU-IUVG-EX-02/69--SE OAI: oai:DiVA.org:liu-1234 DiVA, id: diva2:18546 Uppsok humaniora/teologi Demokrati, kristen tradition och västerländsk humanism är den grund som skolans arbete ska vila på. Planer och utvärderingar kan ses som viktiga stöd för demokratiprocessen. I ritualer och rutiner kan vi väva in såväl den kristna traditionen som humanismen. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom indi- videns fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen ska vara icke-konfessionell.
Alm equity preferens

Kristen tradition och västerländsk humanism

Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism ses som ett försvarande av en västerländsk kanon (jfr Aronowitz & Giroux 1993, kap 1) och/eller det platonska arv som ligger inherent i det västerländska sättet att tänka (se ovan). Det innebär att den egna traditionens objektivistiska anta- I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

Men hur ska dessa beteckningar förstås? I direktiven för Läroplanskommittén 1994 finns. förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”, värden som vi också tror är av stor betydelse för goda, varaktiga relationer och en god folkhälsa. Sekulär humanism är inte en religion men väl en livsåskådning, precis med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta.
Norwegian di ditt din

kronisk lungemboli symtom
jordens diameter ved ækvator
inredare göteborg
befolkningsstatistik sverige ålder
tunstall kundportal
varför prokrastinerar vi

Styrdokument Östbergaskolan

1.1 Syfte och frågeställning Syftet i detta arbete är att granska och tolka formuleringen ”att skolans etik ska förvaltas av den kristna traditionen och den västerländska humanismen”. Samtidigt ska skolans arbete även bygga på en icke-konfessionell undervisning.


Oron nasa hals privat
ghostbusters svensk titel

Lägesbeskrivning och strategier

förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”, värden som vi också tror är av stor betydelse för goda, varaktiga relationer och en god folkhälsa.